Ընկերությանը առնչվող խաղը25

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը 11 bit studios [ընդհանուր] 11 bit studios S.A. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 10 սեպտեմբերի 2010 [10 տարի]
Հիմնադրվել է Լեհաստան [Գլխամաս]
Կայք Official Twitter
Պաշտոնական

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 76%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
22 22%
19 19%
11 11%
11 11%
11 11%
10 10%
6 6%
4 4%
2 2%
1 1%
1 1%
Մուտք