Ընկերությանը առնչվող խաղը17

զտված է
բոլոր խաղերը

Filter company's games

Համակարգեր, որոնց վրա չկան այս ընկերության խաղերը ▾

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը 2K Australia [ընդհանուր]
Անվանումների պատմություն Irrational Canberra [ընդհանուր, մինչև 10 օգոստոսի 2007] Irrational Games Australia Pty Ltd [կորպորատիվ, մինչև 10 օգոստոսի 2007]
Ստեղծվել է 27 ապրիլի 2000
Կարգավիճակ Չի գործում սկսած 2015 [15 տարի]
Հիմնադրվել է Ավստրալիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 70%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
17 31%
11 20%
11 20%
11 20%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Մուտք