Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Abyss Lights Studio [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ուկրաինա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Մուտք