Գլխամաս

Acclaim Entertainment Canada Ltd

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Acclaim Entertainment Canada [ընդհանուր] Acclaim Entertainment Canada Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Չի գործում
Հիմնադրվել է Կանադա [Գլխամաս]

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
1 100%
Մուտք