Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Black Cat Games [ընդհանուր]
Կարգավիճակ Գործում է
Կայք Պաշտոնական

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
1 100%
Մուտք