Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Coldwood Interactive [ընդհանուր] Coldwood Interactive AB [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Շվեդիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
3 19%
3 19%
2 13%
2 13%
2 13%
1 6%
1 6%
1 6%
1 6%
Մուտք