Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Endrant Studios [ընդհանուր] Endrant Studios Ltd [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Մեծ Բրիտանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Մուտք