Ընկերությանը առնչվող խաղը23

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Forever Entertainment [ընդհանուր] Forever Entertainment S.A. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 2010 [8 տարի]
Հիմնադրվել է Լեհաստան [Գլխամաս]
Կայք Official Facebook page
Official Twitter
Պաշտոնական

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
18 30%
13 22%
10 17%
8 13%
6 10%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Մուտք