Ընկերությանը առնչվող խաղը47

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Koch Media [ընդհանուր] Koch Media GmbH [կորպորատիվ]
Ապրանքանիշ Deep Silver
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ավստրիա [Գլխամաս] Գերմանիա Մեծ Բրիտանիա Շվեյցարիա
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական
Պաշտոնական
բոլոր կայքերը (10) ▾

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 71%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
36 55%
8 12%
6 9%
4 6%
4 6%
4 6%
2 3%
2 3%
Մուտք