Ընկերությանը առնչվող խաղը13

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Micro Application [ընդհանուր] Micro Application S.A. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ֆրանսիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 74%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
12 92%
1 8%
Մուտք