Ընկերությանը առնչվող խաղը83

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Nacon [ընդհանուր]
Անվանումների պատմություն Bigben Interactive S.A. [կորպորատիվ, մինչև 11 փետրվարի 2020] Bigben Interactive [ընդհանուր, մինչև 11 փետրվարի 2020]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 17 փետրվարի 1981 [39 տարի]
Հիմնադրվել է Ֆրանսիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական
Պաշտոնական
բոլոր կայքերը (5) ▾

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 54%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
53 23%
42 18%
41 18%
20 9%
13 6%
12 5%
9 4%
8 4%
8 4%
7 3%
4 2%
3 1%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք