Ընկերությանը առնչվող խաղը29

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Nixxes Software [ընդհանուր] Nixxes Software BV [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած օգոստոսի 1999 [20 տարի]
Հիմնադրվել է Նիդերլանդեր [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 70%
10 most recent games 73%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
27 56%
6 13%
3 6%
2 4%
2 4%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Մուտք