Ընկերությանը առնչվող խաղը397

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Sega [ընդհանուր] Sega Games Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Sega Corporation [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2015] Sega Enterprises Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 նոյեմբերի 2000] Service Games [կորպորատիվ, մինչև 1954] Standard Games [կորպորատիվ, մինչև մայիսի 1952]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 1940 [78 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 74%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 77%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
202 23%
84 10%
75 9%
66 8%
52 6%
41 5%
40 5%
35 4%
30 3%
29 3%
27 3%
23 3%
21 2%
20 2%
18 2%
18 2%
17 2%
13 1%
9 1%
9 1%
9 1%
8 <1%
7 <1%
6 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք