Ընկերությանը առնչվող խաղը444

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Sega [ընդհանուր] Sega Games Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Sega Corporation [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2015] Sega Enterprises Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 նոյեմբերի 2000] Service Games [կորպորատիվ, մինչև 1954] Standard Games [կորպորատիվ, մինչև մայիսի 1952]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 1940 [79 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 74%
10 most recent games 69%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
219 22%
84 8%
76 8%
76 8%
58 6%
48 5%
40 4%
40 4%
36 4%
34 3%
30 3%
29 3%
29 3%
23 2%
21 2%
20 2%
19 2%
14 1%
13 1%
11 1%
10 1%
10 1%
8 <1%
6 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք