Ընկերությանը առնչվող խաղը97

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Sega of America [ընդհանուր] Sega of America, Inc. [կորպորատիվ]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ամէրիկայի Միացյալ Նահանգնէր [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%
10 most recent games 73%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
24 14%
14 8%
13 8%
12 7%
11 7%
10 6%
9 5%
8 5%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք