Ընկերությանը առնչվող խաղը12

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Spellbound Entertainment [ընդհանուր] Spellbound Entertainment AG [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Spellbound Studios GmbH [կորպորատիվ, մինչև դեկտեմբերի 2003] Spellbound Studios [ընդհանուր, մինչև դեկտեմբերի 2003] Gessert & Haessig GbR [կորպորատիվ, մինչև 2000] Spellbound Entertainment Software [ընդհանուր, մինչև 2000]
Ստեղծվել է 1994
Կարգավիճակ Չի գործում սկսած 2012 [18 տարիներ]
Հիմնադրվել է Գերմանիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական

Company rating 62%

Average games rating over time
All-time 62%
3 most recent games 45%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
9 45%
3 15%
2 10%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Մուտք