Ընկերությանը առնչվող խաղը293

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Square Enix [ընդհանուր] Square Enix Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Enix Corporation [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2003] Eidansha Boshu Service Center [ընդհանուր, մինչև օգոստոսի 1982]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 22 սեպտեմբերի 1975 [43 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 69%
10 most recent games 68%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
128 17%
102 13%
71 9%
67 9%
63 8%
55 7%
46 6%
34 4%
33 4%
27 4%
22 3%
20 3%
19 3%
14 2%
13 2%
8 1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք