Ընկերությանը առնչվող խաղը114

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Tecmo Koei [ընդհանուր] Tecmo Koei Holdings Co., Ltd [կորպորատիվ]
Անվանումների պատմություն Koei Co., Ltd [կորպորատիվ, մինչև 1 ապրիլի 2009] Koei [ընդհանուր, մինչև 1 ապրիլի 2009]
Կարգավիճակ Գործում է սկսած 25 հուլիսի 1978 [41 տարի]
Հիմնադրվել է Ճապոնիա [Գլխամաս]
Կայք Պաշտոնական
Պաշտոնական
Պաշտոնական
Պաշտոնական

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
51 20%
41 16%
39 15%
34 13%
22 8%
14 5%
11 4%
9 3%
8 3%
7 3%
6 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք