Ընկերությանը առնչվող խաղը44

Ընդհանուր տեղեկություններ ընկերության մասին

Ընթացիկ անունը Ubisoft Paris [ընդհանուր]
Անվանումների պատմություն Ubi Soft Paris Studios [ընդհանուր, մինչև 2003]
Կարգավիճակ Գործում է
Հիմնադրվել է Ֆրանսիա [Գլխամաս]

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 67%

Խաղերն ըստ համակարգերի

Number of games and platform breakdown
16 11%
16 11%
16 11%
16 11%
15 11%
13 9%
8 6%
7 5%
6 4%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Մուտք