Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Adventure
Խաղային պրոցեսսի տարրեր QTE
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Detective fiction
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք