Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Platform adventure
RPG
Action RPG
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ոճ Ռետրո-գրաֆիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք