Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Ավտոմրցարշավ
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Փոխադրամիջոցներ Մեքենաներ
Մոտոցիկլեր
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք