Game scores

Your Score
 
Rate this game
36 people 74% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Run and gun
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք