Game scores

Your Score
 
Rate this game
37 people 74% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Slasher
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Post-apocalypse
Միստիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք