Game scores

Your Score
 
Rate this game
227 people 69% Full list
74% 19

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Action RPG
Խաղի առանձնահատկությունները Միայն ինտերնետով
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք