Game scores

Your Score
 
Rate this game
12 people 78% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Action RPG
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք