Game scores

Your Score
 
Rate this game
95 people 65% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Shooter
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն First-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք