Game scores

Your Score
 
Rate this game
79 people 74% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Managerial
Ստրատեգիա
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Steampunk
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք