Expansions and additional content for the game

Թողարկման մասին տեղեկություններ

Հեղինակ Telltale Games
Հրատարակիչ Telltale Games
Լրացուցիչ գրաֆիկա SuperGenius Virtuos Volta
ինչպես նաև... ▾
Թողարկվել է 18 մայիսի 2015 10 դեկտեմբերի 2014 10 դեկտեմբերի 2014
բոլոր թողարկումները ▾
9 դեկտեմբերի 2014 4 դեկտեմբերի 2014 3 դեկտեմբերի 2014 3 դեկտեմբերի 2014 2 դեկտեմբերի 2014 2 դեկտեմբերի 2014
Կայք GOG product page
Steam product page
Խաղի էջը
բոլոր կայքերը (6) ▾

Game scores

Your Score
 
Rate this game
64 people 58% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Adventure
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք