Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Tactics
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Գիտաֆանտաստիկ
Ժամանակի ընթացք Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք