Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Adventure
Point-and-click
Համատեղելիություն Linux
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Միստիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք