Game scores

Your Score
 
Rate this game
123 people 74% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Action RPG
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք