Game scores

Your Score
 
Rate this game
37 people 76% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Գլոբալ ստրատեգիա
Պատմական իրադարձություն Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն Top-down
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք