Game scores

Your Score
 
Rate this game
75 people 73% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Slasher
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք