Game scores

Your Score
 
Rate this game
47 people 63% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Slasher
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Stealth
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք