Game scores

Your Score
 
Rate this game
41 people 62% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Slasher
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Stealth
Դիտանկյուն Third-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք