Game scores

Your Score
 
Rate this game
29 people 66% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Fighting
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Միստիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք