Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Dungeon crawl
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Հերոսի անդառնալի մահ
Դիտանկյուն First-person
Վիզուալ տեսքը 3D
RPG տարրեր Հերոսների խմբի կառավարում
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք