Game scores

Your Score
 
Rate this game
22 people 82% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Platform adventure
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք