Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Տրամաբանական խաղ
Գլուխկոտրուկ
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
3D
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Մուտք