Game scores

Your Score
 
Rate this game
32 people 63% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 2D
RPG տարրեր Հերոսների խմբի կառավարում
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Իրական ժամանակ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք