Շապիկներ դեռ չկան

Նկարազարդումներ2

See more


Ժանրեր և նկարագրություններ

Driving
Սիմուլյացիա
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն First-person
Third-person
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Փոխադրամիջոցներ Գյուղատնտեսական տեխնիկա
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք