Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Action
Խաղի առանձնահատկությունները Massively multiplayer
Միայն ինտերնետով
Խաղային պրոցեսսի տարրեր Բաց աշխարհ
Դիտանկյուն First-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք