Game scores

Your Score
 
Rate this game
47 people 68% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Խաղային պրոցեսսի տարրեր QTE
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Սուպերհերոսներ
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք