Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Arcade
Platform adventure
Համատեղելիություն Linux
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Վիզուալ տեսքը 2D
Ժանր Steampunk
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք