Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Համատեղելիություն Linux
Դիտանկյուն Դիտակետ կողքից
Top-down
Վիզուալ տեսքը 2D
RPG տարրեր Հերոսների խմբի կառավարում
Ժանր Սարսափ
Միստիկա
Ժամանակի ընթացք Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Մուտք