Expansions and additional content for the game

Թողարկման մասին տեղեկություններ

Հեղինակ Telltale Games
Հրատարակիչ Telltale Games 2K Games
Մատակարար SoftClub
Թողարկվել է 24 մարտի 2021 22 ապրիլի 2016 11 դեկտեմբերի 2014
բոլոր թողարկումները ▾
3 դեկտեմբերի 2014 3 դեկտեմբերի 2014 1 դեկտեմբերի 2014 26 նոյեմբերի 2014 25 նոյեմբերի 2014 25 նոյեմբերի 2014
Կայք Խաղի էջը
Steam product page
Խաղի էջը
App Store product page

Game scores

Your Score
 
Rate this game
87 people 79% Full list
76% 10
Մուտք