Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Տրամաբանական խաղ
Վիկտորինա
Խաղի առանձնահատկությունները Միայն ցանցային խաղ
Պսևդո ժանրեր Երեկույթների խաղ
Վիզուալ տեսքը 3D
Մուտք