Expansions and additional content for the game

2020 Total War: Warhammer 2 - The Warden & The Paunch Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2019 Total War: Warhammer 2 - The Shadow & The Blade Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2019 Total War: Warhammer 2 - The Hunter and the Beast Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2018 Total War: Warhammer 2 - Curse of the Vampire Coast Լրացում
2018 Total War: Warhammer 2 - The Queen & The Crone Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2018 Total War: Warhammer 2 - Rise of the Tomb Kings Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ
2017 Total War: Warhammer 2 - Blood for the Blood God 2 Լրացուցիչ նյութերի փաթեթ

Game scores

Your Score
 
Rate this game
23 people 75% Full list

Ժանրեր և նկարագրություններ

Ստրատեգիա
Գլոբալ ստրատեգիա
Համատեղելիություն Linux
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Turn-based
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Հորինված աշխարհ
Մուտք