Game scores

Your Score
 
Rate this game
138 people 79% Full list
77% 10

Ժանրեր և նկարագրություններ

RPG
Դիտանկյուն Isometric
Վիզուալ տեսքը 3D models on 2D backgrounds
RPG տարրեր Հերոսների խմբի կառավարում
Ժանր Ֆենթեզի
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Մուտք