Game scores

Your Score
 
Rate this game
144 people 75% Full list
78% 14

Ժանրեր և նկարագրություններ

Adventure
Դիտանկյուն First-person
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժանր Detective fiction
Սարսափ
Միստիկա
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
VR support HTC Vive
Oculus Rift
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք