Opinions about this game0

No opinions yet

Game scores

Your Score
 
Rate this game
Օգտատերեր
This game has less than 10 user scores, the data is hidden for now

Ժանրեր և նկարագրություններ

Managerial
Ստրատեգիա
Պատմական դարաշրջան Ժամանակակից
Վիզուալ տեսքը 3D
Ժամանակի ընթացք Pausable real-time
Իրադարձության տիպեր Հորինված իրադարձություններ
Աշխարհ Իրական աշխարհ
Մուտք